This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Nghi thức cúng giải hạn sao Thủy Diệu đúng cách trong năm 2015

thap-nen-giai-han-sao-thuy-dieu Cách cúng giải hạn sao Thủy Diệu cho nam và nữ năm 2015 sẽ được có nhiều tài lộc người có phúc được hưởng lộc trời phụ nữ dễ bị thị phi và tránh sông biển. Năm tuổi bị sao Thủy Diệu chiếu mạng Nam giới tuổi:12-21-30-39-48-57-66-75-84 Nữ giới tuổi:09-18-27-36-45-54-63-72-81 Tính chất Sao Thủy Diệu

Nghi thức cúng giải hạn sao Thổ Tú đúng cách trong năm 2015

giai-han-sao-tho-tu Cách cúng giải hạn sao chiếu mạng Thổ Tú cho cả nam và nữ năm 2015 nhìn chung vào năm tuổi bị sao Thổ Tú chiếu thì bạn nên cận thận bị tiểu nhân quậy phá, thị phi, hay mộng ma quỷ, chú ý giữ hòa khí gia đình Năm tuổi bị sao Thổ Tú

Nghi thức cúng giải hạn sao La Hầu đúng cách trong năm 2015

thap-nen-giai-han-sao-la-hau Cách cúng giải hạn sao La Hầu cho cả nam và nữ vào năm 2015, các bạn sẽ gặp khẩu thiệt đa sầu và tiền bạc sẽ bị hao tán nhiều vào năm nay. Năm tuổi bị sao La Hầu chiếu mạng Nam giới tuổi:10-19-28-37-46-55-64-73-82 Nữ giới tuổi:06-15-24-33-42-51-60-69-78-87 Tính chất của sao La Hầu La

Nghi thức cúng giải hạn sao Thái Âm đúng cách trong năm 2015

giai-han-sao-thai-am-300x169 Cách cúng giải hạn sao chiếu mạng Thái Âm  năm 2015 Năm tuổi thuộc sao Thái Âm Nam giới tuổi:08-17-26-35-44-53-62-71-80 Nữ giới tuổi:04-13-22-31-40-49-58-67-76-85 Tính chất của sao Thái Âm + Ai gặp sao này thì tài lợi, công danh đều vừa ý. + Phụ nữ có bệnh đề phòng lúc sinh đẻ Thái âm chiếu

Nghi thức cúng giải hạn sao Vân Hán đúng cách trong năm 2015

thap-nen-giai-han-sao-van-han Cách cúng giải hạn sao chiếu mạng Vân Hán hay Văn Hớn năm 2015 cho nam và nữ. Năm tuổi bị sao Vân Hán chiếu mạng vào những năm sau đây: Nam giới:06-15-24-33-42-51-60-69-78 Nữ giới:11-20-29-38-47-56-65-74-83 Sao Vân Hán chiếu mệnh Nhìn chung cả nam và nữ mà gặp sao này sẽ bị thị phi, khẩu

Nghi thức cúng giải hạn sao Mộc Đức đúng cách trong năm 2015

giai-han-sao-moc-duc-150x300 Cách cúng giải hạn sao chiếu mạng Mộc Đức  năm 2015 cho nam mạng và quý cô Năm tuổi bị sao Mộc Đức chiếu mạng Nam giới: 09 – 18 – 27 – 36 – 45 – 54 -63 – 72 – 81 Nữ giới: 03 – 12 – 21 – 30 -39 – 48 -57

Chiếu Mệnh – Sao Chiếu mệnh – Dâng Sao Giải Hạn – Xem Tử Vi